Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yetkilendirilen; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ'i uyarınca üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komitedir. Denetim Komitesi, sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla şirketin Operasyonel, Finansal, İdari ve Bilgi Sistemlerine yönelik faaliyetlerin denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Üyeleri;

 • Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı & Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Markus Christian Slevogt (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite üyelerinin tamamı Bağımsız üye statüsüne sahip Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız görüşlerden yararlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir.

Üyeleri;

 • Sn. Timothy James Ford (Komite Başkanı & Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Mehmet Timuçin Tecmen (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Matthew James Bryza (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Erkan İlhantekin (CFO - Finans Direktörü)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite'nin Başkanı Bağımsız üye statüsündeki bir Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yine SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Komite'nin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek Operasyonel, Finansal, İdari ve Bilgi Sistemlerine yönelik risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Risk Yönetim Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

 Üyeleri;

 • Sn. Markus Christian Slevogt (Komite Başkanı & Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Sn. Banu Aksoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
 • Sn. Mehmet Timuçin Tecmen (Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite'nin Başkanı Bağımsız üye statüsüne sahip bir Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

İcra Komitesi:

İcra komitesinin kuruluş amacı, inovasyonu şirket kültürü haline getirmek, şirket ve grup içi gereksinimler ile şirket dışındaki ani değişimleri iyi algılamak, değişimi şirket politikası haline getirmek amacıyla iş geliştirme sürecini yeniden yapılandırarak, etkinleştirmektir.

İcra Komitesi sektörün dinamiklerine göre belirli aralıklarla iç ve dış faktörlerin, rekabetçi avantajların sürekli sorgulanmasını yani stratejik analizini yapar/yaptırır, iç analizle güçlü ve zayıf yönleri tespit eder. Dış analizle de fırsat ve tehditleri belirler.

Sektörde alternatif işbirlikleri, şirket içi yatay ve dikey iletişim altyapısını güçlendirme, rakiplerin davranışları, ekonomik, siyasi ve sosyal değişimleri izler. Şirketin iş planlarının, bütçesinin dış şoklara göre revizyonu, performansının ölçülmesi ve rekabetçi avantaj oluşturan ana yetkinliklerin denetimini yapar.

İcra Komitesi Üyeleri:

 • Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
 • Sn. Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Sn. Banu Aksoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
 • Sn. Erkan İlhantekin (CFO - Finans Direktörü)
 • Sn. Eda Yüksel (Hukuk Direktörü)
 • Sn. Elif Kırankabeş (İnsan Kaynakları Direktörü)
 • Sn. Mert Göknar (Finans Direktörü)

İcra Komitesi Çalışma Esasları

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.