İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazın Kapsamı

Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereği, imtiyazlı pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Şirket en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların ve gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Şirket yönetiminde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Oy Hakkı İmtiyazı

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 15. Maddesi Gereği, Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sadece Şirket Ana Sözleşmesi’nin 15. Maddesi’nde belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

Diğer İmtiyazlar

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. Maddesi Gereği, B ve C Grubu pay sahiplerinin Madde 7’de bahsi geçen devre konu paylar üzerinde önalım hakkı mevcuttur.

Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu esas sözleşme Madde 7’de bahsi geçen sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir.

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.