Yatırımcı İlişkileri

Oy Kullanma Süreci

Oy kullanma prosedürü, Şirket Ana Sözleşmesinin 29'uncu maddesinde belirtilmiştir. Buna göre :Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle ve açık oylamayla yapılır. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket genel kurulunda vekâleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ilişkin esaslarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24/12/2013 tarihli II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri dikkate alınır.

Vekaletname Örneği

İlan Metni
Gündem
Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

Not: 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından sorulan herhangi bir soru bulunmamaktadır.

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.