Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

tusiad bu genclikte is varÜniversite öğrencilerine yönelik bir girişimcilik programı olan “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var” üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlıyor. Öğrencilerin iş dünyası liderleriyle çalışma fırsatı bulabileceği ve mentorluk alabileceği bu programda CEO’muz Batu AKSOY ise genç girişimcilerimiz ile rehber olarak deneyimlerini paylaşacak.