Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

Turcas Kadına Karşı Şiddete DurTurcas olarak, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle kadının güçlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası platformlarda aktif olarak yer almaya devam ediyoruz. Her yıl 25 Kasım tarihinde başlayıp, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’ne kadar süren Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne gerek çalışan bilgilendirme seminerleri gerekse ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliği ile destek veriyoruz.