Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

Kadının Güçlenmesi PrensipleriŞirketimiz, kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden birisi olan BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformuna Ağustos 2016’da dahil olmuştur. Şu anda 198 ülkeden 2.000’i aşkın şirketin dahil olduğu platformda Turcas, Türkiye enerji sektöründen imzacı olan 4. enerji şirketidir. (*)

(*) WEPs platformuna üye olan diğer Türk enerji şirketleri şunlardır: Aygaz, Entek Elektrik, Kadoil, Opet, Opet Fuchs, Schneider Elektrik, Tüpraş.

WEPs imzacılarının deneyimleri ile oluşturulan WEPs Uygulama Rehberi ise, iş dünyasında kadınların üst düzey yönetim kademelerinde yer alabilmesi için gerekli koşulların nasıl oluşturulabileceği, karar alma mekanizmaların nasıl dâhil edilecekleri ve bu konuda daha kapsayıcı bir kurum kültürünün nasıl şekillendirileceğine dair öneriler ve uygulama örnekleri içeriyor.

CEO’muz Batu AKSOY’un imzaladığı CEO Destek Beyanı ile aşağıdaki 7 temel adımın şirket içerisinde içselleştirilmesine yönelik taahhüdümüzü ortaya koyuyoruz.

  • Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
  • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
  • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
  • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
  • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
  • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
  • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması