Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği için; Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Kadın Çalışma Grubu öncülüğünde hayata geçirilen Eşitlik Hareketi projesinin sponsorları arasında yerimizi aldık.

Eşitlik Hareketi kadınların ve erkeklerin iş hayatında eşit temsil edilmesi, kaynak ve fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanması ve karar alma süreçlerine eşit katılım sağlanmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda CEO'muz Batu AKSOY, GYİAD’ın “İşte Eşitlik, İşte Başarı”yaklaşımını vurgulayan Eşitlik Zamanı filminde yer aldı.