Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz lokasyonlarda sosyal fayda projeleri üretmeye devam ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en önemli küresel girişimlerden birisi olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini destekliyoruz.