Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demektir. Turcas, 92 yıldır bu bilinçle çalışmakta, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçirmektedir.

Turcas’ın işinde esas aldığı, koruyup geliştireceği ve çalışanlara aktaracağı değerler; saygınlık, etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, işbirliği, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ile tanımlanan ve günümüzde giderek daha da hayati bir önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, Turcas bünyesindeki tüm şirketlerin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır.

Turcas Sürdürülebilirlik Politikası

İş stratejimizin temelinde “insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi” yer alır.

  • Türkiye’nin en köklü enerji şirketlerinden biri olarak, uzun vadeli, geleceğe yönelik yatırımlar yaparız.
  • Tüm yatırımlarımızda, içinde yaşadığımız topluma değer sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak benimseriz.
  • Hizmetlerimizin ülke ekonomisine katma değer yaratması, yenilikçi nitelikte olması ve çevre ile uyumlu olması için çalışırız.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesini, sürdürülebilir büyümenin temel dayanak noktası olarak görürüz.
  • Sorumlu, etik ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseriz.

Turcas’ın ana iştirakleri Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, Şirket’in sürdürülebilirlik yaklaşımının ana eksenlerini oluşturmaktadır.

Shell & Turcas'ta Sürdürülebilirlik

Shell & Turcas, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde tüm faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda sorumluluk ilkesiyle yürütmektedir. İnsana ve çevreye saygı odaklı bir iş yapma anlayışına sahip olmanın yanı sıra topluma ve kültürel mirasa katma değer sağlayan faaliyetlere de destek vermektedir.

İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ)

Güvenlik ve emniyeti her zaman önceliği olarak gören Shell & Turcas, İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) kurallarını tüm faaliyetlerinde titizlikle uygulamaktadır. Tüm operasyonlarında olası kazalara karşı “Hedef Sıfır” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Sıfır kaza, sıfır döküntü olarak özetlenebilecek “Hedef Sıfır” vizyonu ile çevreye ve insan hayatına zarar verebilecek her türlü kazanın maksimum ölçüde engellenmesini amaçlamaktadır.

Shell & Turcas, bu anlayıştan yola çıkarak terminallerini ve istasyonlarını da İSEÇ kriterleri doğrultusunda geliştirmeyi, İSEÇ bilincini her kademedeki çalışanlarının ve iş ortaklarının vazgeçilmez ilkeleri haline getirmeyi en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir.

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.