Kalite Politikası

Turcas Petrol A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarında, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi'ni ve süreç yaklaşımım esas alan, iş Mükemmeliyeti'ne ulaşmayı hedefleyen bir Kurumsal Kalite Kültürü'nü benimseriz.

Kalite Yönetim Sistemi'ni tam katılımla kusursuz bir şekilde uygulayarak iş Mükemmeliyeti'ne ulaşabilmek için,

  • Tüm süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçireceğimizi, iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,
  • Verimliliğimizi, performansımızı ve uzun vadede karlılığımızı arttıracak düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulayacağımızı,
  • Anahtar performans göstergelerimizi sürekli izleyerek şirket ve birim hedeflerine ulaşılması için azami gayret göstereceğimizi,
  • Tüm faaliyetlerimizde Sürdürülebilirlik ve Toplam Kalite odaklı olarak Sürekli iyileştirme ilkesini benimseyeceğimizi,
  • Tüm Çalışanlarımızı eğitim ve iletişim yoluyla bilgilendirerek Kalite bilincinin geliştirilmesi icin azami çaba sarf edeceğimizi taahhüt ederiz.