İSG Politikası

Turcas'ın uyguladığı iş stratejisinin temelinde "insan merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi" yer alır. Bu doğrultuda tüm hizmetlerimizin ülke ekonomisine katma deger yaratması ve yenilikçi nitelikte olması temel prensibimizdir.

Turcas Petrol A.Ş. bağlı ve eşit kontrole sahip olduğu ortaklıklarında, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalardan taviz vermeden çalışır, bu uygulamalar işimizin en kritik sureçleri olarak yönetilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın temelini oluşturan bu hedeflere ulaşmak için;

  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde emniyetsiz durum ve davranışların tehlikelerini belirleyerek olası iş kazası risklerini en aza indirmek için etkin risk değerlendirmesi yapacağımızı,
  • İş kazası risklerini ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamını sürekli kılmak ve "Sıfır Ciddi Yaralanmalı / Ölümlü Kaza" hedefimize ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirme yönünde azami gayret gösterip gerekli önlemleri alacağımızı,
  • Sürekli gelişimi sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik ihlali olarak tanımlanabilecek her durumu kök nedenlerini araştırarak raporlayacağımızı, çalışanlarımız ile iletişim ve istişare içerisinde olacağımızı, kaynakları sağlayacağımızı, teftiş ve denetimlerle performansları izleyeceğimizi,
  • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenici ve tedarikçilerimizin, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere yönelik prosedür, tebliğ ve talimatlara uygun hareket etmesi için gerekli yönlendirmeyi yapacağımzı ve aynı zamanda uygulama ve gelişimlerine katkı sağlayacağımzı taahhüt ederiz.