Etik İlke ve Değerler

Etik Kurallar

Turcas Petrol’ün Etik Kuralları ve Mevzuata Uyum Politikası tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Turcas’ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, girişimciliği, kurumsal yönetim anlayışı, yerli ve yabancı yatırımcılar ile uzun vadeli ortaklık kültürü gelmektedir.

Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve aşağıda açıklanan Turcas Etik Kuralları, Turcas’ın temel davranış ilkelerini oluşturur. Tüm çalışanlarımız bu ilkelere ve kurallara uyarlar. Turcas; ortakları, pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilir, sorumlu, hesap verebilir ve şeffaf olmayı amaçlar, amaçlarına ulaşırken yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve iş etiğine uygun hareket eder.

Ayrıca şirketimiz aşağıda sayılan etik kurallar bütününe de titizlikle uyar:

Dürüstlük

Turcas Grubu’nun tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde, doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerleridir. Turcas Grubu, çalışanları ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

Şeffaflık

Turcas Grubu, ortakları, pay sahipleri, yönetim kurulu dahil tüm çalışanları, iş ortakları, denetçileri, danışmanları şirket dışındaki üçüncü kişilerle ve birbiriyle ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Turcas, tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Tarafsızlık ve Fırsat Eşitliği

Turcas Grubu dahilinde din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, yaş, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm Turcas Grubu çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır. Turcas, tedarikçilerini seçerken son derece dikkatli ve tarafsız davranır.  Her bir bireyin Turcas’a katkısı değer taşımaktadır. Farklı geçmişleri, yetenekleri ve fikirleri olan bireylerin fikir alışverişi yaparak çalışmaları Turcas’a daha fazla başarı getirmektedir. Turcas hiçbir türden ayrımcılığı, tacizi veya zorbalığı kabul etmez. Ayrım gözeten ve caydırıcı olan saldırı niteliğindeki her eylem buna dahildir.

Yasalara ve Düzenlemelere Uyum

Turcas Grubu, her türlü faaliyetini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuata uygun olarak sürdürür; tüm kurum ve kuruluşlara, çıkar beklemeden, tarafsız ve eşit mesafede durur, yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

Adil Rekabet

Turcas Grubu, adil rekabet prensiplerinden sapmayacağını taahhüt eder ve bu hususta rekabet mevzuatı doğrultusunda hareket eder.

Kayıtların Doğruluğu ve Şeffaf Mali Raporlama

Turcas Grubu’nun ticari bir faaliyetinin kanıtını oluşturan veya yasal, vergisel, idari, muhasebeye ve işletmeye ait her türlü kaydı doğru, tam ve ilgili mevzuata uygun olarak tutulur ve her çalışan bu konudaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir. Turcas Grubu, kurumsal bellek için önem taşıyan her türlü bilgi ve belgenin ilgili mevzuat ve Şirket standartlarına uygun olarak saklanması ve korunmasına önem vermektedir.

 

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.