Çevre Politikası

Turcas Petrol A.Ş. olarak, Şirketimizde ve çoğunluk paylarına sahip olduğumuz Bağlı Ortaklıklarımızda, faaliyetlerimizi yürütürken, çevre mevzuatı ve çevre ile ilgili belirlediğimiz standartlarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım sergileriz. Enerji kaynaklarını, çevremize minimum etki yaratacağı şekilde dünyanın kullanımına sunmaya gayret gösteririz.

Bu kapsamda,

  • Geri dönüşüme önem vereceğimizi, toprak ve gürültü kirliliği oluşumunu en aza indirmek ve olası kirliliği kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi taahhüt ederiz.
  • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştirmeye gayret ederiz.
  • Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimimizi azaltmak için çaba sarf ederiz.
  • Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmeleri için çevresel bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiririz.
  • Yükümlü olduğumuz tüm çevre yasalarına, kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederiz.