Yatırımcı İlişkileri

Şirket; 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nu referans kabul ederek Personel Tazminat Politika'sını belirlemiştir.

Bu çerçevede:

Kıdem Tazminatı; İş Sözleşmesi 4857 sayılı kanunda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli bir süre kıdemi bulunarak Kıdem Tazminatı almaya hak kazanan Personele veya personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kanunun ilgili maddeleri gereğince personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenir.

İhbar Tazminatı; 4857 sayılı kanunun 17'nci maddesine istinaden (i) personelin kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş sözleşmesinin fesh edileceği personele bildirilmek suretiyle ve iş arama izni de verilerek veya (ii) personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle uygulanır.