Yatırımcı İlişkileri

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") çerçevesinde pay geri alım politikasını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kurul'un yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenebilir.

Pay Geri Alım Programının Süresi

Genel Kurul tarafından onaylanmış pay geri alım programının süresi Tebliğ'de belirtilen süreye paralel olarak azami 3 yıldır.

Pay Geri Alım Oranı

Şirketin geri alacağı payların toplam nominal değeri, daha önceki alımlar dahil olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir.

Yetkinlendirme

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul'dan alacağı yetki ile icra eder. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını yetki süresi içerisinde dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.10.2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararı ile oluşturulan "Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ")'ne uyum sağlamak amacıyla yukarıdaki şekilde revize edilerek Yönetim Kurulu'nun 18/02/2014 tarih ve 2014/03 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Not: Pay geri alım sürecine ilişkin her türlü işlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yasal düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.