CEO'nun Değerlendirmesi

batuaksoy2

Değerli Paydaşlarımız ve Turcas Ailesi,

2018 yılı, özellikle yılın ikinci yarısında hız kazanan döviz kurlarındaki yükseliş, kredi likiditesindeki daralma, enflasyon ve faiz oranlarındaki ciddi artışlar nedeniyle zorlu bir yıl oldu. Bu tür dalgalanmalar riskleri ve fırsatları beraberinde getiriyor. Kurumsal tarihimizin birçok aşamasında olduğu gibi, sürekli iyileştirme bakış açısı ile ülkemiz için değer yaratacak faaliyetleri sürdürmeye paydaşlarımızın ve Şirketimizin ortak faydasını gözeterek en doğru adımları atmaya azami çaba gösteriyoruz. 2019 yılında, tüm ekonomik ve konjonktürel zorluklara rağmen iyimseriz. Sürekli değişen faaliyet ortamının egemen olduğu bu zamanlarda kararlı yaklaşımımız, küresel vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, teknolojiyi yakından takip ederek geleceğe yönelik yatırım planlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Yatırım portföyümüzün amiral gemisi olan akaryakıt ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş., 2018 yılında istasyonlardan yapılan akaryakıt satışlarında %19’luk pazar payıyla liderliğini korudu. Ayrıca, madeni yağlar sektöründe satış hacmi bazında pazar lideri olarak öncü konumunu 12 yıl üst üste korumayı başardı. Kendi alanında Akdeniz havzasındaki en büyük üretim tesisi olma özelliğine sahip Shell & Turcas Derince Madeni Yağ ve Gres Fabrikası ise 61 ülkeye madeni yağ ihracatı gerçekleştirerek, bir kez daha ülkemizin İhracat Şampiyonları arasında yerini aldı. Shell & Turcas, 2018 yılında 32,6 milyar TL’ye ulaşan satış hasılatı ile Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasındaki yerini korudu.

Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimizin teknik açıdan mükemmel yetkinlikleri ve en ehil şekilde işletilmesine rağmen, elektrik piyasasının içinden geçtiği düşük elektrik talep artışı, yüksek doğal gaz fiyatı ve düşük elektrik spot fiyatı sebepleriyle konvansiyonel enerji alanındaki ortaklığımız RWE & Turcas’ın kapasite kullanım oranı %49 olarak gerçekleşti ve kapasite mekanizmasının desteğiyle 967 milyon TL seviyesinde satış hasılatı elde edildi.

Yenilenebilir enerji alanındaki bağlı ortaklığımız, ilk işletme senesini geride bırakan Turcas Kuyucak Jeotermal’deki hisse oranımızı %100’e çıkarırken, santralimizin üretim kapasitesini azami seviyesine ulaştırma hedefimize yönelik çalışmalarımız sürüyor.

2019 yılı yenilikçi bakış açısı, dayanıklılık ve çevikliğin daha da öne çıktığı bir yıl olacak. Sürekli yenilenen iş modelimizle, enerji ile bütünleşik inovatif çözümler ve yetkinliğimizin üstün olduğu alanlarda Turcas’I geleceğe taşımaya odaklanacağız. Tüm bu süreçlerde kalitemizi artırıp iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması hususlarındaki hassasiyetimizi artırarak, finansal ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından kendimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız.

Finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğin yanı sıra, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun ve ortak değerler altında buluşmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler ajandalarımızın en üst sıralarında yer alıyor. 2018 yılında sürdürülebilirlik yaklaşımımızda odaklandığımız ana alanlar olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Nitelikli Eğitim” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusundaki çalışmalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecek.

Geleceğin Turcas’ını birlikte inşa ederken, 88 yıllık kurumsal yönetim vanlayışımız ve deneyimli ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde “Türkiye’nin öncü ve saygın enerji yatırım şirketi” vizyonu ile ilerliyoruz. Bu yolda bize güvenen
tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

BATU AKSOY
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi