erdalaksoy2

Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2018 yılı, küresel bazda ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gerilimi, İran ambargosu, Fed faiz politikaları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bunun finansal piyasalara etkisi gibi siyasi ve ekonomik dengelerin sürekli değiştiği, küresel ölçekteki jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Dünya ekonomisi ve sermaye akımlarındaki değişken yapı ülkemizi de etkiledi. Türkiye ekonomisine baktığımızda döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yükselen enflasyon, bu doğrultuda alınan tasarruf tedbirleri ve uygulamaya alınan destek paketleri gündemimizde önemli yer tuttu.

Ülkemizin ekonomik refaha ulaşma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine ve karşılaştığı her güçlüğe karşı metanetle çözüm üreteceğine ilişkin güvenim tam. Kurumsal tarihimize baktığımız zaman birçok gelişmeyi ve zorluğu deneyimlediğimiz yıllar oldu. Bu noktada önemli olanın, dayanıklılık ve çeviklik ile tüm bu zorlukların üstesinden gelebilmek olduğuna inanıyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kurumsal sürdürülebilirliği en önemli değerimiz olarak görmekteyiz. Hem Yönetim Kurulu üyelerimiz hem de Şirket yöneticilerimiz uzmanlık alanlarında tam yetkinliğe sahip, vizyoner, teknolojik gelişmeleri, inovatif yaklaşımları ve bölgesel gelişmeleri yakından takip ederek Şirketimize adaptasyonu konusunda muazzam çaba gösteren ekip arkadaşlarımdan oluşmaktadır. Komitelerin bağımsız bakış açısıyla desteklenen Yönetim Kurulumuz, aldığı kararlarda tüm paydaşlarımızın çıkarlarının gözetilmesine azami dikkat göstermektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğe ilişkin gücümüzü tüm bu faktörlerden almaktayız ve bu temel doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek geleceğe tamamen hazır olmak istiyoruz.

88. faaliyet yılımızda her zaman olduğu gibi deneyimimiz ve uluslararası iş birliklerimiz ile ülkemiz için değer yaratmaya odaklandık. 2018 yılına baktığımızda; döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisine rağmen akaryakıt dağıtım ve jeotermal enerji iş kolları operasyonel kârlılığımızı desteklemeye devam etti.

Akaryakıt ve Madeni Yağlar alanındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. sektördeki öncü konumunu korudu. Sektörün geleceğini yabancı ortağımızla beraber takip ediyoruz. İnovatif, hizmet odaklı ve aynı zamanda gelir yaratıcı faaliyetlere (örneğin istasyonlarımızdaki Select Shop’lar) odaklanıyoruz. Terminaller de olmak üzere tüm altyapımızı en verimli şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Konvansiyonel enerji alanındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimiz ise sahip olduğu teknoloji ve yüksek emre amadelik oranı ile üretimini sürdürüyor. Bu alanda talep yönlü sıkıntı yaşanmasına rağmen mevcut zorlukları atlatacak şekilde tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında, Aydın’da geliştirdiğimiz ve 2018 yılında devreye alarak aynı zamanda hisselerinin tamamını satın aldığımız 18 MW kurulu gücündeki Turcas Kuyucak (Aydın) Jeotermal Enerji Santralimiz ticari operasyonlarının ilk tam yılını tamamladı.

Dijital dönüşümün hız kazandığı sektörümüzde iş yapma şekillerinin değişerek inovatif çözümlerin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor. Yenilikçi bakış açımız ve enerji portföyümüzü çeşitlendirme stratejimiz ile 2019 yılında da yeni fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra, insan ve çevre konusundaki hassasiyetimiz, iş etiğimiz ve değerlerimiz çerçevesinde gelecek nesillere, ülkemizin yarınlarına yatırım yaparak, sosyal sorumluluk projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz.

Ülkemizin geleceğine katkıda bulunma ve hedeflerimize ulaşma yolculuğumuzda bizlere eşlik eden, kıymetli çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizlere güvenen tüm hissedarlarımıza en yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

ERDAL AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı