Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (TKJ), 2016 yılında 18 MW kurulu güç için üretim lisansı almıştır, nihai yatırım kararı ile elektrik üretimi yatırımına hız verilmiştir.

Aydın İli Kuyucak İlçesi Yöre Köyü’nde bulunan işletme ruhsatı alanında 2014 yılı Kasım ayında ilk üretim sondajı ve kısa süreli kuyu akış testleri tamamlanmıştır. Keşfedilen potansiyel ile birlikte üretim kuyusu sondajı sayısının artırılması amacıyla 2., 3. ve 4. üretim kuyusu sondajı Aralık 2014-Kasım 2015 arasında, 5. Üretim kuyusu 1. Reenjeksiyon kuyusu ise Eylül-Ekim 2016 arasında, 2. Reenjeksiyon kuyusu Kasım-Aralık 2016 arasında, 6. üretim kuyusu sondajı 2017 yılı başında başarıyla tamamlanmıştır. Böylece ilk faz elektrik üretimi kapasitesi toplam 18 MW olarak üretim lisansına sahip olmuştur. 2018 yılı içinde bir adet reenjeksiyon kuyusu ve bir adet üretim kuyusu daha açılmıştır. Böylece, toplamda 7 adet üretim kuyusu ve 3 adet reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Turcas Petrol A.Ş., Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin %92 oranında hissesini 2018 yılı içinde %100’e çıkarmıştır.

1 Mart 2016 tarihinde TKJ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında 15 milyon Euro ve 40,5 milyon ABD doları tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi ve 10 milyon TL tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi, toplam 71,25 milyon ABD doları (finansman maliyetleri dahil) tutarındaki Kuyucak jeotermal elektrik üretim santrali yatırımının finansmanında kullanılmıştır.

Tesisin resmi geçici kabulü, 27.10.2017 tarihinde 10 MW olarak, 07.12.2017 tarihinde ise tam kapasite, 18 MW olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Kabulü müteakip yapılan başvurular sonucunda, Turcas Kuyucak Elektrik Üretim A.Ş. YEKDEM bünyesine dahil edilmiştir.