Çerez Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

İnternet sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler sayesinde Site ve uygulama sunucularımız size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizin, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize yardımcı olur.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Platform üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Turcas Petrol Anonim Şirketi (“Turcas” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi  

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen çerez türleri ile ilgili amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  • Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan çevrimiçi servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

  • Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Aşağıda Platform’da kullandığımız çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) çerezler hem de üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) çerezleri kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Sağlayıcı
Kullanım Amacı
Kullanım Süresi
Zorunlu Çerezler
NSC_#
Sağlayıcı
Şirket
Kullanım Amacı
Site üzerindeki trafiğin farklı sunuculara dağıtılarak optimizasyonu için kullanılır.
Kullanım Süresi
Oturum
Zorunlu Çerezler
hex(32)
Sağlayıcı
Şirket
Kullanım Amacı
-
Kullanım Süresi
Oturum
Performans ve Analitik Çerezleri
Sağlayıcı
Kullanım Amacı
Kullanım Süresi
Performans ve Analitik Çerezleri
_ga
Sağlayıcı
Google Analytics
Kullanım Amacı
Site üzerindeki kullanıcılara benzersiz bir ID atayarak sitenin kullanımı hakkında istatistiklerin oluşturulması için kullanılır.
Kullanım Süresi
2 Yıl
Performans ve Analitik Çerezleri
_gid
Sağlayıcı
Google Analytics
Kullanım Amacı
Site üzerindeki kullanıcılara benzersiz bir ID atayarak sitenin kullanımı hakkında istatistiklerin oluşturulması için kullanılır.
Kullanım Süresi
1 Gün
Performans ve Analitik Çerezleri
_gat
Sağlayıcı
Google Analytics
Kullanım Amacı
Site üzerindeki trafiğin optimizasyonu için kullanılır.
Kullanım Süresi
1 Gün

c) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Platform üzerinde kullanılan Google Analytics çerezler Şirket haricindeki bir üçüncü parti tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde tekil ID bilgisi ve site kullanımına ilişkin verileriniz Platform trafiğinin takip ve analiz edilmesi amacıyla yurt dışında mukim Google LLC.  ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.turcas.com.tr/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez Aydınlatma Metni’nin Yürürlüğü

İşbu Çerez Aydınlatma Metni 05.10.2020 tarihlidir.
Son güncelleme tarihi: 05/10/2020

 

We use cookies

Sitemizde içeriğin sağlanması, site performansının analiz ve optimize edilmesi için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Verilerinizin site trafiğinin ve ziyaretçi profilinin analiz edilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google LLC. tarafından sağlanan çerezlerin kullanımı amacıyla yurt dışına veri aktarımını kabul ediyorsanız “Kabul Et”’i, etmiyorsanız “Reddet”i seçiniz.