Yatırımcı İlişkileri

 • Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") liberalleşen Türkiye enerji sektöründe 84 yıllık köklü geçmişi ve çeşitlendirilmiş portföyü ile öncü petrol ve enerji şirketlerine iştirak eden bir yatırım holding yapısına sahiptir. Turcas'ın vizyonu, Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın en saygın ve yenilikçi "Enerji Odaklı Yatırım Şirketi" olmaktır.
 • Turcas faaliyet gösterdiği alanların her birinde stratejik ortaklıklara sahiptir. Akaryakıt dağıtım alanında, Shell & Turcas Petrol A.Ş. Ortak Girişimi bünyesinde Turcas % 30, Royal Dutch Shell ise %70 paya sahiptir.
 • Elektrik üretimi alanında ise RWE & Turcas Güney Elektrik üretim A.Ş. Ortak Girişimi bünyesinde Turcas % 30, RWE ise %70 paya sahiptir.

 • Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), Aralık 2015 itibarıyla benzin satışlarında %24, madeni yağ satışlarında ise %25 pazar payı ile liderliğini sürdürürken,  benzin ve dizel satışlarının toplamından oluşan beyaz ürünler alanında ise %17’lik pazar payıyla 3. sırada yer almaktadır. STAŞ ayrıca sektörde karlılığın temel göstergesi olan istasyon başına satış oranı açısından pazar lideri konumundadır.
 • STAŞ'ın istasyon ağı Aralık 2015 itibariyle ülke genelinde bulunan 1.034 Shell markalı istasyondan oluşmaktadır. Her zaman olduğu gibi, STAŞ istasyon ağını genişletmek ve böylelikle sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmek üzere yeni fırsatları araştırmaya devam edecektir.
 • 2016 yılında STAŞ’ın 580 milyon TL  (2015: 451 milyon TL) seviyesinde FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) yaratması ve 5.956 bin metreküplük (2015: 5.674 bin metreküp)  satış hacmine ulaşması beklenmektedir.

 • RWE (%70) ve Turcas Elektrik üretim A.Ş., (%30) ortak girişimiyle inşa edilmiş olan 775 MW kapasiteli Denizli doğal gaz kombine çevrim santrali 2013 yılının Haziran ayında faaliyet geçmiştir.
 • Proje maliyeti 600 milyon Euro civarındadır. Turcas, bu projenin finansmanında payına düşen 180 milyon Euro'luk tutarı finanse etmek amacıyla; (i) 30 milyon Euro tutarında öz kaynak sağlamış, (ii) 3+10 yıl vadeli ECA (Euler Hermes) teminatı kapsamında Bayern LB Portigon AG (eski West LB)'den 120 milyon Euro tutarında finansman elde etmiş, (iii) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) 55 milyon Dolar tutarında, oransal bazda eşit şartlarla yapılan anlaşma kapsamında 3+7 yıl vadeli ticari kredi temin etmiştir.
 • Santralin ticari faaliyete başlamasından itibaren, proje finansmanı kredilerinin geri ödemesi hem vade hem de tutar bakımından örtüşecek şekilde (back to back) Ortak Girişimden temin edilen Ortak Borcu geri ödemeleri ile sağlanmaktadır. Turcas Petrol A.Ş.'nin konsolide mali tablolarında gösterilen tüm finansal yükümlülükleri bu kredilerden oluşmaktadır.
 • 22 Aralık 2015 tarihinde RTG’nin ödenmiş sermayesi, ortak borcu bakiyesinin neredeyse yarısının (562 milyon TL) sermayeye dönüştürülmesiyle 510 milyon TL’den 1.072 milyon TL’ye çıkarılmıştır. RTG’nin hissedarları bahsi geçen gayri nakit sermaye artırımına pay oranları ile uyumlu olarak (Turcas: %30, RWE: %70) katılmışlardır. Bu işlem sayesinde RTG’nin ortak borcuna ilişkin faiz ve KDV giderleri yarı yarıya azalacak ve böylelikle finansman giderleri de %50 oranında azalacak ve önümüzdeki çeyreklerde finansal sonuçlarda ilerleme kaydedilebilecektir.
 • 2016 yılında RTG’nin 2.800 GW saat elektrik üretimi ve 550 mcm gaz tüketimi ile 10 milyon TL’lik FAVÖK yaratması beklenmektedir.

 • STAR Projesinin toplam yatırım tutarının yükselmesi sonucu projeden beklediğimiz getiri azalmış; bu durum yatırımdan çıkma kararı almamıza sebebiyet vermistir.

 • Hatırlanacağı üzere Turcas, Eylül 2013’de BM Mühendislik ve Alte Enerji ile birlikte Aydın ili Kuyucak ilçesinde jeotermal elektrik üretim santrali projesi geliştirmek için bir ortak girişim şirketi kurmuştur. Ortak girişim şirketinde Turcas ve BM Mühendislik’in %46, Alte Enerji’nin ise %8 payı vardır. Turcas & BM Kuyucak Ortak Girişimi (TBK), 2014 yılının Aralık ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ (“EPDK”) ndan ön lisans almıştır. 2015 yılının Aralık ayında TBK, ön lisansın 13.2 MW’dan 18 MW’a tadil edilmesi için EPDK’ya başvuruda bulunmuş ve Şubat 2016’da ön lisans 18 MW’a tadil edilmiştir. Ayrıca, 24 Haziran 2015 tarihinde TBK ile U.S. Trade and Development Agency (“USTDA”) arasında planlanan jeotermal enerji santrali projesinde kullanılmak üzere bir hibe anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma uyarınca, USTDA tarafından sağlanacak hibe tutarı 463.840 ABD Doları olup, bahsi geçen hibe Proje’nin yatırım finansmanı sürecinde bağımsız danışman tarafından hazırlanacak teknik ve mali fizibilite etüdü çalışmalarının finansmanında kullanılacaktır. 1 Mart 2016 tarihinde TBK ile TSKB arasında 15 milyon Euro ve 40,5 milyon ABD Doları tutarında nakdi ve 10 milyon Türk Lirası tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmış ve böylelikle projenin finansmanı sağlanmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 71,2 milyon ABD Doları’dır (finansman maliyetleri dahil). Söz konusu santral yatırımının 8 MW’lık ilk fazının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci fazının ise 2018 yılının üçüncü çeyreğinde ticari işletmeye geçmesi planlanmaktadır.
 • Şimdiye kadar TBK 4 üretim kuyusunun ve 1 reenjeksiyon kuyusunun sondajını başarıyla tamamlamıştır. Şirket, başarıyla sondajı tamamlanan 4 üretim kuyusu aracılığıyla yaklaşık 11 MW’lık elektrik üretimini garanti altına almayı beklemektedir. Teşvik mekanizması sayesinde yıllık 9,5 milyon ABD Doları’nın üzerinde FAVÖK yaratması beklenen 18 MW’lık kurulu güce ulaşmak için 2016-2017 yıllarında 2 üretim kuyusu ve 1 +1 reenjeksiyon kuyusunun daha sondajının yapılması planlanmaktadır.

 • Turcas Yönetim Kurulu kar dağıtım kararı alırken Şirketin Ana Sözleşmesini, ilgili kanun ve yönetmelikleri, piyasa koşullarını, planlanan sermaye yatırımlarını ve bunların finansmanını göz önünde bulundurmaktadır.

 • Faaliyet raporlarımıza internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Faaliyet Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikamıza internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu sekmesinden ulaşabilirsiniz.