Turcas Petrol A.Ş. (“Turcas”) liberalleşen Türkiye enerji sektöründe 87 yıllık köklü geçmişi ve çeşitlendirilmiş portföyü ile öncü petrol ve enerji şirketlerine iştirak eden bir yatırım holding yapısına sahiptir. Turcas’ın vizyonu, Türkiye’nin en yüksek değeri yaratan “Enerji Odaklı Yatırım Şirketi” olmaktır.

Turcas’ın akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe %30 paya sahip olduğu iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş., Türkiye çapında 1.014 Shell markalı istasyon ağı, akaryakıt terminalleri, madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetleri ile 2017 yılında 22,2 milyar TL net satış hasılatına ulaşmıştır. Bu sayede sadece enerji sektörünün değil, Türkiye ekonomisinin en büyük 10 şirketi arasında yer almaktadır. Enerji alanında ise Turcas, Alman enerji devi RWE ile kurduğu ortak girişim sirketi RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de %30 paya sahip olup, 600 milyon Euro yatırım bedeliyle 800 MW kurulu güçteki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’ni 2013 yılında devreye almıştır. Yüksek teknik kabiliyeti sayesinde ülkemizin şebeke arz güvenliğine önemli destek sağlayan santral, Türkiye elektrik tüketiminin %2’sini tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Turcas, Aydın’da 18 MW kurulu güçteki ve %92 paya sahip olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Santrali’ni 2017 yılının son çeyreğinde devreye almıştır.

STAŞ, 2018 ilk yarıyıl itibarıyla benzin satışlarında %25, madeni yağ satışlarında %26 pazar payı ile liderliğini sürdürürken, kanopi altı satışlarda da %19 pazar payıyla yine lider konumdadır. STAŞ ayrıca sektörde karlılığın temel göstergesi olan istasyon başına satış oranı açısından pazar lideridir.

STAŞ'ın istasyon ağı 2018 ilk yarıyıl itibariyle ülke genelinde bulunan 1.014 Shell markalı istasyondan oluşmaktadır.

2018 yılı ilk yarıyıl itibarıyla STAŞ, yıllık %41 artışla 560 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ve yıllık %63 artışla 161 milyon TL net kar elde etmiştir.

RWE (%70) ve Turcas (%30) ortak girişimiyle inşa edilmiş olan ve 600 milyon Euro yatırım bedeline sahip 800 MW kapasiteli Denizli doğal gaz kombine çevrim santrali 2013 yılının Haziran ayında faaliyet geçmiştir.

2018 yılının ilk yarısında 1,17 milyar kWsaat elektrik üreten santral, 19 milyon TL seviyesinde FAVÖK elde etmiştir.

Turcas’ın %92 pay ile hakim ortak konumunda olduğu TKJ, Aydın’da 18 MW kurulu güçteki jeotermal elektrik santralini 2017 yılının son çeyreğinde devreye almıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında, santral faaliyete geçtikten sonra ilk 5 yıl boyunca geçerli olacak elektrik satış fiyatı 11,8 Dolarsent/kWsaat seviyesindedir. Bu sayede, santral yılın ilk yarısında 16 milyon TL FAVÖK elde etmiştir.

TKJ, Turcas’ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarında tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır.

Turcas, 2010 yılından beri Kurumsal Yönetim Derecelendirme endeksine dahil olup, her yıl derecelendirme notunu istikrarlı olarak artırmaktadır. 2 Mart 2018 tarihi itibarıyla Turcas’ın yıllık olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,57’dir (2017: 9, 48). Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Turcas, Türkiye’deki enerji şirketleri arasında en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiptir.

Turcas Yönetim Kurulu kar dağıtım kararı alırken Şirketin Ana Sözleşmesini, ilgili kanun ve yönetmelikleri, piyasa koşullarını, planlanan sermaye yatırımlarını ve bunların finansmanını göz önünde bulundurmaktadır.

Mali tablolara internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Mali Tablolar ve Denetçi Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyet raporlarına internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Faaliyet Raporları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na Yatırımcı İlişkileri menüsü altındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı Sunumu’na internet sitemizdeki Yatırımcı Sunumu bölümünden ulaşabilirsiniz.