TURCAS PETROL A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Adı-Soyadı - Ünvanı

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

Pay Grubu

AKSOY HOLDİNG A.Ş.

139.175.892

54,45

A,C

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN

71.608.515

28,02

A

DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

44.815.593

17,53

A,B

TOPLAM

255.600.000,00

100

Not: Turcas Petrol A.Ş. sermayesine dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin sermayedeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

Erdal Aksoy

75.231.731

29,43

Saffet Batu Aksoy

31.164.531

12,19

Banu Aksoy Tarakçıoğlu

31.164.527

12,19

Ayşe Belkıs Aksoy

1.093.622

0,43

Aksoy Enternasyonel Ticaret A.Ş.

1.300.451

0,51

Aksoy Holding

520.181

0,20

Söz konusu payların sahip oldukları imtiyazlar ve imtiyazın kapsamı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

AKSOY HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Adı-Soyadı - Ünvanı

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

ERDAL AKSOY

176.686.056

53,5

SAFFET BATU AKSOY

73.894.229

22,4

BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU

73.894.220

22,4

AYŞE BELKIS AKSOY

2.441.995

0,7

AKSOY ENTERNASYONAL TİCARET A.Ş.

3.083.500

0,9

TOPLAM

330.000.000

100