Shell & Turcas Petrol A.Ş. KSS Projeleri

Shell Eco-marathon Türkiye 2016Shell & Turcas bu kapsamda, akaryakıtın terminallerden istasyonlara nakliyesi sürecinde tanker sürücülerinin sürüş güvenliği, tanker ve teknik donanımlar ile istasyon içi-istasyon dışı ikmal operasyonları konularında ayrı ayrı tedbirler almakta ve sürücülerin emniyet bilincini artıracak çalışmalar yapmaktadır.

2007 yılından beri tüm istasyonlarda düzenli olarak verilen emniyet eğitimlerin teorik bölümlerinde sektörel kazalar görsel sunumlarla paylaşılmakta, bu kazaların oluş nedenleri ve kazalardan çıkarılması gereken öğrenimler tartışılarak alınması gereken aksiyonlar belirlenmektedir.

Eğitimin pratik bölümlerinde ise çalışanlara istasyonlarda acil durumlarda yapılması gerekenler ve çalışılacak cihaz ve ekipmanların kullanım yöntemleri gerçekleştirilen kapsamlı tatbikatlarla anlatılmaktadır.

Shell & Turcas, İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre) kurallarını tüm faaliyetlerinde titizlikle uygulamaktadır.