CEO'nun Değerlendirmesi

batuaksoy2Değerli Turcas Ailesi,

Geride bıraktığımız 2017 yılı, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerini Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan hissettiğimiz, volatil ortamın egemen olduğu, buna rağmen Turcas olarak aktif ve iştiraklerimizi büyüttüğümüz, grup içi birleşmeler sayesinde tasarruf ederek verimliliğimizi artırdığımız ve geleceğe yönelik yatırım planlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir yıl oldu. Nitekim Shell & Turcas ve RWE & Turcas’tan sonra Turcas Kuyucak Jeotermal ile Turcas’a gelir yaratan üçüncü operasyonel Şirketimizi devreye alarak kurumsal tarihimizin önemli bir kilometre taşına imza attık.

Yatırım portföyümüzün amiral gemisi, akaryakıt ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 2017 yılında 19,6 milyar TL satış hasılatı ve 321 milyon TL net kâr elde etti, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise 961 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 1.011 istasyonuyla günde 1 milyondan fazla kişiye hizmet veren STAŞ, 2017 yılsonu itibarıyla benzin satışlarında %24,9, madeni yağ satışlarında ise %25,5’lik pazar payı ile liderliğini, dizel satışlarında da %15,1 pazar payı ile ilk üçteki konumunu devam ettirdi. Özellikle kanopi altı olarak ifade ettiğimiz akaryakıt istasyonlarındaki perakende satışlarda lider konuma gelerek ve istasyon başına satış verimliliğindeki birinciliğimizi koruyarak kârlılığımızı yükselttik.

Elektrik üretimi iş kolundaki ortaklığımız RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Türkiye’deki en yüksek verimliliğe sahip doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinden biri olan 800 MW kurulu gücüne sahip Denizli santralimiz, son çeyrekte iki aya yakın kapsamlı bir periyodik bakım geçirmesine rağmen yılı %60 kapasite kullanım oranı, 3,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi, 822 milyon TL net satış hasılatı ve 39 milyon TL seviyesinde FAVÖK ile kapatmayı başardı.

Öte yandan, elektrik üretim portföyümüzü yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirme ve döviz bazlı ciro yaratarak gelir çeşitliliği yaratma stratejimize uygun olarak, Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. iştirakimizin Aydın’da bulunan 18 MW kurulu güce sahip Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali’ni yılın son çeyreğinde devreye aldık ve YEKDEM kapsamında elektrik satışına başladık. Bu yatırımımızın, hissedarlarımıza taahhüt ettiğimiz zaman planına uygun şekilde devreye alınması için yoğun çaba sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Çevremizdeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2017’ye girerken hedeflerimizi nispeten muhafazakâr belirlemiştik. Ancak yılı hem makroekonomik seviyede hem de Şirketimiz bazında beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapattık. 2018’de de temkinli iyimserliğimizi koruyor ve bir yandan risk yönetimi çerçevesinde portföy senaryolarımızı güncellerken, diğer yandan yeni yatırım fırsatlarını aynı anlayışla değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Küresel enerji sektörü büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bir yandan yatırım maliyetlerindeki hızlı düşüş sayesinde yenilenebilir enerjinin payı konvansiyonel kaynaklardan çok daha hızlı büyürken, diğer yandan güneş enerjisinden depolama teknolojilerine, kullanılan malzemelerdeki çeşitliliğe kadar inovasyonun sektördeki belirleyici konumu her geçen gün derinleşiyor. Küresel enerji yatırım trendlerini yakından takip ederek, Şirketimizi orta ve uzun vadede doğru bir noktada konumlandırmaya çalışıyoruz. İlk aşamada önceliğimiz, devletimizin döviz bazlı yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasından yararlanacağımız jeotermal yatırımlarını genişletmek ve Şirketimizin döviz gelirlerini artırırken ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmak. İkinci önceliğimiz ise inovatif teknoloji, ürün ve çözümlere dayalı yatırımlar ile ülkemize katma değer yaratacak yatırımları geliştirmek olacak. 2018’de bu iki öncelikli yatırım alanına ilaveten, Milli Enerji ve Maden Politikamızla da paralel şekilde, ülkemizdeki değerli maden yatırımlarına yönelik fırsatları da yakından takip edeceğiz.

Son olarak, kurumsal yönetime verdiğimiz önemin bir yansıması olarak, 2017 yılında bu alandaki başarılarımıza bir yenisini daha eklediğimizi paylaşmak isterim. Mart 2018 itibarıyla, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notumuzu 10 tam puan üzerinden 9,48’den 9,57’ye yükselttik. Sekiz yıldır sürdürdüğümüz bu istikrarlı not artışı sayesinde kurumsal yönetim alanında büyük yol kat eden Şirketimiz, Türkiye genelinde altıncılığa, enerji sektöründe ise liderliğe yerleşti. Bu sonuçta büyük payı olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu başarının Türkiye çapında şirketlerin kurumsal yönetişim alanındaki gelişimini teşvik edeceğini ümit ediyorum.

Değerlendirmemi sonlandırırken, 87 yıllık köklü kurumsal yönetim anlayışımız ve deneyimli ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde “Türkiye’nin öncü ve saygın enerji yatırım şirketi” sıfatımıza yakışır şekilde değer yaratan projelere imza atacağımıza güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Batu AKSOY
CEO ve YÖNETİM KURULU ÜYESİ