CEO'nun Değerlendirmesi

batuaksoy2Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2016 yılı, küresel ve ulusal arenada bir dizi zorluğa rağmen, Turcas olarak geleceğe yönelik yatırım planlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz ve kurumsal yönetim alanında yeni başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Akaryakıt iş kolundaki güçlü performans sayesinde 2016 yılını kârlılıkla tamamladık.

Kurumsal yönetime verdiğimiz önemin bir yansıması olarak, 2016 yılında da kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti almaya devam ettik. Mart 2017 itibarıyla, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notumuzu 10 tam puan üzerinden 9,35’ten 9,48’e yükselttik. 7 yıldır sürdürdüğümüz bu istikrarlı not artışı sayesinde kurumsal yönetim alanında büyük yol kateden şirketimiz, Türkiye genelinde 9.’luğa, enerji sektöründe ise liderliğe yerleşti. Bu sonuçta büyük payı olan Turcas Ailesi’ne teşekkür ediyor, bu başarının Türkiye çapında şirketlerin kurumsal yönetişim alanındaki gelişimini teşvik edeceğini ümit ediyorum.

Akaryakıt iş kolundaki ortaklığımız Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), satış hacmi bazında 2016 yılında sektörün üzerinde büyüme göstererek 16,8 milyar TL satış hasılatı ve 242 milyon TL net kâr elde etti. En önemli finansal göstergelerden biri olan faiz amortisman vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise 987 milyon TL ile 2015 yılındaki seviyenin iki katından fazlasına ulaştı. Türkiye genelinde 1.017 istasyonuyla günde 1 milyondan fazla kişiye hizmet veren STAŞ, 2016 yıl sonu itibarıyla benzin satışlarında %25, madeni yağ satışlarında ise %18’lik pazar payı ile liderliğini devam ettirmiştir. STAŞ, yine aynı dönemde kanopi altı (akaryakıt istasyonlardaki satışlar) ve taşıt tanıma sistemleri üzerinden yapılan benzin ve dizel satışları baz alındığında da %20,9 pay ile pazar lideri konumuna ulaşmıştır.

Elektrik üretimi iş kolundaki ortaklığımız RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. (RTG)’ye ait, Türkiye’deki en yüksek verimliliğe sahip doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinden biri olan 800 MW kurulu güçteki Denizli santralimizin net satışları yüksek kapasite kullanım oranı sayesinde 2016 yılında 801 milyon TL’ye ulaşmıştır. Öte yandan, elektrik üretim portföyümüzü yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirme stratejimize paralel olarak Mayıs 2016’da jeotermal enerji alanındaki iştirakimiz Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (TKJ)’deki hisse oranımızı %46’dan %92’ye yükselttik ve hakim ortak konumuna ulaştık. TKJ bünyesinde yer alan Aydın Kuyucak’taki 18 MW kurulu güçteki jeotermal enerji santrali yatırımımızda 2016 yılında hedeflediğimiz jeotermal kaynağa ulaştık ve 6’sı üretim, 2’si reenjeksiyon olmak kaydıyla 8 başarılı sondaj gerçekleştirdik. 71 milyon ABD Doları toplam yatırım bütçesine sahip söz konusu projenin finansmanı için 2016 yılı içerisinde 14 yıl vadeli 57 milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı kredisini de sağladık ve kullanımlarını gerçekleştirmeye başladık. 2017 yılının son çeyreğinde 18 MW Aydın jeotermal enerji santralimizin faaliyete geçmesi için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Turcas, Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen, 2016 yılında akaryakıt dağıtım alanında sektörün üzerinde büyüme ile desteklenen güçlü performans ve görece düşük finansal borçluluk oranları sayesinde 2015 yılından sonra yeniden kârlılığı yakalamayı başardı. İleriye dönük olarak Turcas, elektrik üretim alanındaki portföyünü jeotermal başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitlendirerek ve coğrafi genişlemeye odaklanarak değer yaratmayı hedeflemektedir. Bu genişleme yurtdışında kurulu enerji ve teknoloji şirketlerine ortak olmaktan yeni enerji projeleri geliştirmeye kadar çeşitli girişimler içerebilecektir.

Değerlendirmemi sonlandırırken bizlere duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder, birlikte yeni başarılar elde edeceğimiz bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Batu AKSOY
CEO ve YÖNETİM KURULU ÜYESİ