Başkan'ın Mesajı

erdalaksoy2Değerli Paydaşlarımız,

2017 dünyanın her yerinde volatilitenin bir norm haline geldiğini teyit ettiğimiz bir yıl oldu. Nitekim alışılageldiği üzere sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde değil, artık gelişmiş ülkelerde dahi siyasal, toplumsal ve ekonomik belirsizlikler gördüğümüz yeni bir döneme girdik.

Bölgesel açıdan baktığımızda ise Suriye ve Irak’ın yanı sıra İran, G.Kıbrıs, Yunanistan, yani çevremizdeki tüm ülkelerde jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ve bunların ekonomimize doğrudan yansımalarının olduğu bir yılı geride bıraktık.

Türkiye özelinde, geçtiğimiz yıl makroekonomik açıdan iki ana süreç belirleyici oldu: Birincisi, küresel ve bölgesel boyuttaki tüm zorluklara rağmen, hükümetimizin reform ajandasını koruduğunu gördük. İkincisi de, KGF başta olmak üzere belli mekanizmalarla piyasaların gelişimi desteklendi. Bu iki süreç sayesinde 2017’yi beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapamayı başardık.

Tüm bu küresel, bölgesel ve ulusal dinamikler, doğal olarak Şirketimizi ve iş yapma şeklimizi etkiliyor. Nihayetinde Turcas, 87 yıldır girişimci kimliğiyle ön plana çıkmış, girdiği tüm iş kollarında uluslararası devlerin ülkemize milyarlarca dolar doğrudan yatırım getirmesine katkı sağlamış, günümüzün yaygın tabiriyle “güçlüklere karşı dirençli” bir Şirket. Nasıl ki ülkemiz, karşılaştığı her türlü güçlüğe karşı metanetle büyümesini sürdürebiliyorsa, aynı şekilde Turcas olarak da hızla değişen koşullara karşı direncimizi ve karşılaştığımız tüm risklere rağmen büyüme vizyonumuzu koruyoruz.

Akaryakıt ve madeni yağlar alanındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş., 2017 yılında güçlü kârlılıkla beraber, sektördeki lider ve öncü konumunu korudu. Konvansiyonel elektrik üretimi alanındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Çevrim Santralimiz ise yüksek teknolojisinin yarattığı rekabet avantajını kullanarak teknik açıdan mükemmel diyebileceğimiz bir operasyon sergiledi. Yenilenebilir enerji alanında ise Aydın’da yürüttüğümüz projemizde planlamalarımıza uygun şekilde yılın son çeyreğinde 18 MW kurulu gücündeki Kuyucak Jeotermal Enerji Santralimizi devreye almanın mutluluğunu yaşadık.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hem ulusal hem de bölgesel boyutta ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin bu tarihi dönemeçten de güçlenerek çıkması için biz de Turcas Ailesi olarak var gücümüzle çalışıyor, memleketimize değer yaratma yolunda çaba sarf ediyoruz. Bu yolu 87 yıldır bizlerle birlikte yürüyen tüm paydaşlarımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma ve bizlerin vizyonuna güvenerek Şirketimize yatırım yapan hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Erdal AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı