İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Turcas’ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

  • Ücretli İzin
  • Sağlık Sigortası
  • Evlilik Yardımı
  • Doğum Yardımı
  • Yemek ve Ulaşım

Çalışanlarımız

31 Aralık 2017 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.’de 23 kadın, 37 erkek personelden oluşan toplam 60 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 165 kadın, 392 erkek olmak üzere toplam 557 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’de 3 kadın, 60 erkek olmak üzere toplam 63 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de 12 kadın, 45 erkek olmak üzere toplam 57 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.’nin %92 oranında doğrudan hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de3 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 43 kişi çalışmaktadır.

Çalışanların %82’si lisans ve lisansüstü eğitim almıştır. Yaş ortalaması 39 olup, müdür ve üstü pozisyonlardaki yönetim kademelerinde ise yaş ortalaması 47’dir. 2017 yılı içerisinde çalışanlara toplam 1.800 saat eğitim verilmiş olup, çalışan başına düşen eğitim saati 32’dir.

Şirketimizde kilit pozisyonlar belirlenmiş olup, yedekleme amaçlı potansiyel tespitine ve gelişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlamaları, organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefleyen bizler için önceliklidir. Bu yaklaşımla “Turcas’ta Geleceğin Liderleri” (Future Leaders of TURCAS) olarak adlandırdığımız Yetenek Yönetimi Programımız; 2017 yılı itibarıyla uygulamaya alınmış olup, bu kapsamdaki çalışmalarımızın diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegre olacak ve bundan sonraki yıllarda sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kilit pozisyonlarımız için yetiştirilecek potansiyeli yüksek çalışanlar için hazırladığımız programımız; eğitim, koçluk, mentorluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içermektedir.

Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Toplu İş Sözleşmeleri

Turcas Grubu olarak, ücret politikaları yönetiminde temel prensiplerimiz;

  • Adil
  • Şeffaf
  • Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
  • Sürdürülebilir başarıyı (Çalışanı ödüllendiren ve rekabetçi) özendiren
  • Şirket stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve etkin risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasıdır.

Turcas Petrol A.Ş., herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi’ne taraf değildir.

Başvuru Formu
Kişisel Bilgiler
Başvuru Bilgileri
İletişim Bilgileri