Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.

2000 yılında kurulan Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş., (TETSAŞ) Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye enerji piyasalarının serbestleşmesine paralel oluşacak likidite ve derinlik gelişimini takip ederek son tüketiciye enerji tedariki, tezgahüstü piyasalar fiziki teslimatlı veya finansal anlaşmaları, tedarikçiler arası fiziki teslimatlı ikili anlaşmalar ve BIST VIOP’daki elektrik emtiası türev ürünleri yolu ile değer yaratmaya odaklanacaktır.

TETSAŞ, piyasa koşullarında oluşabilecek olumlu gelişmelere bağlı olarak, ikili anlaşma ve tüketici satış faaliyetlerine gelecek yıllarda aktif olmayı hedeflemektedir.